Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Raport

Tytuł dzieła

Opracowanie różnych aproksymacji lewej i prawej pochodnej cząstkowej, frakcjalnej typu Riesza-Caputo dla funkcji trzech zmiennych

Autorzy

Identyfikator dzieła

r1697_2021

Data

15.02.2021

Język

polski

Liczba stron lub objętość dzieła

10

Typ dzieła

raport z badań