Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Raport

Tytuł dzieła

Recenzja osiągnięcia naukowego pt.: „Wybrane problemy dynamiki rozjazdu kolejowego przy dużych prędkościach współczesnych pociągów” oraz istotnej aktywności naukowej dr inż. Rafała Kowalika w postępowaniu habilitacyjnym

Autorzy

Identyfikator dzieła

r1704_2021

Data

15.02.2021

Język

polski

Liczba stron lub objętość dzieła

6

Typ dzieła

recenzja