Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Raport

Tytuł dzieła

Recenzja monografii pt.: „Wybrane problemy dynamiki rozjazdu kolejowego przy dużych prędkościach współczesnych pociągów” a także aktywności naukowej i osiągnięć naukowo-badawczych, dydaktycznych, popularyzatorskich, współpracy międzynarodowej dr inż. Rafała Kowalika w postępowaniu habilitacyjnym

Autorzy

Identyfikator dzieła

r1763_2021

Data

26.02.2021

Język

polski

Liczba stron lub objętość dzieła

11

Typ dzieła

recenzja