Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Raport

Tytuł dzieła

Recenzja dorobku naukowo-badawczego i dydaktycznego dr inż. Rafała Kowalika w postępowaniu habilitacyjnym

Autorzy

Identyfikator dzieła

r1772_2021

Data

03.02.2021

Język

polski

Liczba stron lub objętość dzieła

9

Typ dzieła

recenzja