Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Raport

Tytuł dzieła

Recenzja osiągnięć naukowych stanowiących znaczny wkład w rozwój inżynierii materiałowej oraz istotnej aktywności naukowej realizowanej w więcej niż jednej uczelni lub instytucji naukowej dr. inż. Huberta Gojżewskiego, na podstawie przedstawionej dokumentacji oraz rozprawy habilitacyjnej w formie monotematycznego cyklu publikacji pt. „Określenie związku pomiędzy strukturą a właściwościami materiałów organicznych w nanoskali" w związku z postępowaniem habilitacyjnym prowadzonym przez Radę Dyscypliny Inżynieria Materiałowa Politechniki Poznańskiej

Autorzy

Identyfikator dzieła

r1773_2021

Słowa kluczowe
PL
  • samoorganizujące się monowarstwy
  • mikroskopia sił atomowych
  • nanokompozyty polimerowe
Data

09.03.2021

Język

polski

Liczba stron lub objętość dzieła

8

Typ dzieła

recenzja