Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Raport

Tytuł dzieła

Opracowanie wymagań i prototypu aplikacji wspierającej wybór metody wspomagania decyzji

Autorzy

[ 1 ] Instytut Informatyki, Wydział Informatyki i Telekomunikacji, Politechnika Poznańska | [ SzD ] doktorant ze Szkoły Doktorskiej

Identyfikator dzieła

r1774_2021

Data

09.03.2021

Język

polski

Liczba stron lub objętość dzieła

2

Typ dzieła

raport z badań