Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Raport

Tytuł dzieła

Recenzja rozprawy doktorskiej mgra inż. Mateusza Marczewskiego pt: "Analiza przemian fazowych oraz funkcjonalizacja stopów trójskładnikowych Ti-Nb-Zr poprzez tworzenie układów kompozytowych oraz modyfikacje powierzchni" opracowana na zlecenie Rady Wydziału Inżynierii Materiałowej i Fizyki Technicznej Politechniki Poznańskiej

Autorzy

Identyfikator dzieła

r1786_2021

Słowa kluczowe
PL
  • stop trójskładnikowy Ti-Nb-Zr
  • osteointegracja
  • mikrostruktura stopu tytanu
Data

11.03.2021

Język

polski

Liczba stron lub objętość dzieła

13

Typ dzieła

recenzja