Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Raport

Tytuł dzieła

Recenzja rozprawy doktorskiej mgr inż. Tomasza Staśkiewicza pt: „Kształtowanie profilu koła tramwajowego w aspekcie oddziaływania dynamicznego z szyną ”

Autorzy

Identyfikator dzieła

r1805_2021

Data

16.03.2021

Język

polski

Liczba stron lub objętość dzieła

6

Typ dzieła

recenzja