Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Raport

Tytuł dzieła

Opinia dotycząca wniosku dr inż. Huberta Gojżewskiego o przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria materiałowa

Autorzy

Identyfikator dzieła

r1809_2021

Słowa kluczowe
PL
  • nanoskala
  • mikroskopia sił atomowych
  • poliuretany poli(moczniko-siloksan)
Data

25.03.2021

Język

polski

Liczba stron lub objętość dzieła

7

Typ dzieła

opinia