Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Raport

Tytuł dzieła

Wyznaczenie w funkcji temperatury współczynników samodyfuzji translacyjnej jonów EMIm+ i EMMIm+ metodą NMR w jonożelach typu tiol-en/ciecz jonowa

Autorzy

Identyfikator dzieła

r1825_2021

Data

01.04.2021

Język

polski

Liczba stron lub objętość dzieła

8

Typ dzieła

raport z badań