Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Raport

Tytuł dzieła

Recenzja osiągnięć naukowo-dydaktycznych oraz ocena dorobku naukowego w postępowaniu habilitacyjnym dr inż. Anny Derlatki

Autorzy

Identyfikator dzieła

r1835_2021

Data

29.03.2021

Język

polski

Liczba stron lub objętość dzieła

12

Typ dzieła

recenzja