Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Raport

Tytuł dzieła

Recenzja rozprawy habilitacyjnej dr inż. Jakuba Zdarta pt.: „Projektowanie systemów biokatalitycznych i ich rola w procesach konwersji biomasy oraz unieszkodliwiania wybranych zanieczyszczeń środowiskowych”

Autorzy

Identyfikator dzieła

r1852_2021

Data

15.04.2021

Język

polski

Liczba stron lub objętość dzieła

8

Typ dzieła

recenzja