Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Raport

Tytuł dzieła

Recenzja osiągnięć naukowo-badawczych, dydaktycznych i organizacyjnych oraz rozprawy habilitacyjnej pt.: „Projektowanie systemów biokatalitycznych i ich rola w procesach konwersji biomasy oraz unieszkodliwiania wybranych zanieczyszczeń środowiskowych” dr inż. Jakuba Zdarta w postępowaniu habilitacyjnym w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych, w dyscyplinie nauki techniczne

Autorzy

Identyfikator dzieła

r1860_2021

Data

27.04.2021

Język

polski

Liczba stron lub objętość dzieła

8

Typ dzieła

recenzja