Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Raport

Tytuł dzieła

Przygotowanie nowej wersji i optymalizacja algorytmu sprzętowej estymacji głębi

Autorzy

[ 1 ] Instytut Telekomunikacji Multimedialnej, Wydział Informatyki i Telekomunikacji, Politechnika Poznańska | [ D ] doktorant

Identyfikator dzieła

r1866_2021

Słowa kluczowe
PL
  • Python
  • Verilog
  • oprogramowanie wbudowane
  • estymacja map głębi
Data

04.05.2021

Język

polski

Liczba stron lub objętość dzieła

55

Typ dzieła

kod źródłowy