Processing may take a few seconds...

Report

Works title

Przygotowanie nowej wersji i optymalizacja algorytmu sprzętowej estymacji głębi

Authors

[ 1 ] Instytut Telekomunikacji Multimedialnej, Wydział Informatyki i Telekomunikacji, Politechnika Poznańska | [ D ] phd student

Work ID

r1866_2021

Keywords
PL
  • Python
  • Verilog
  • oprogramowanie wbudowane
  • estymacja map głębi
Date

04.05.2021

Language

polish

Number of pages or volume of work

55

Type of work

source code