Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Raport

Tytuł dzieła

Recenzję dorobku habilitacyjnego dr. inż. Jakuba Zdarta na temat: „Projektowanie systemów biokatalitycznych i ich rola w procesach konwersji biomasy oraz unieszkodliwiania wybranych zanieczyszczeń środowiskowych”.

Autorzy

Identyfikator dzieła

r1877_2021

Data

06.05.2021

Język

polski

Liczba stron lub objętość dzieła

5

Typ dzieła

recenzja