Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Raport

Tytuł dzieła

Recenzja dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego oraz osiągnięcia naukowego pt.: „Projektowanie systemów biokatalitycznych i ich rola w procesach konwersji biomasy oraz unieszkodliwiania wybranych zanieczyszczeń środowiskowych” w postępowaniu habilitacyjnym dr inż. Jakuba Zdarty

Autorzy

Identyfikator dzieła

r1897_2021

Data

04.05.2021

Język

polski

Liczba stron lub objętość dzieła

8

Typ dzieła

recenzja