Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Raport

Tytuł dzieła

Analiza wyników systemu wspomagania decyzji

Autorzy

[ 1 ] Instytut Informatyki, Wydział Informatyki i Telekomunikacji, Politechnika Poznańska | [ SzD ] doktorant ze Szkoły Doktorskiej

Identyfikator dzieła

r1901_2021

Data

17.05.2021

Język

polski | angielski

Liczba stron lub objętość dzieła

1

Typ dzieła

raport z badań