Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Raport

Tytuł dzieła

Recenzja cyklu publikacji pt.: "Projektowanie i analiza kompozytów na bazie struktur metalowych" oraz ocena całokształtu dorobku dr inż. Anny Derlatki w związku z wnioskiem o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego

Autorzy

Identyfikator dzieła

r1915_2021

Data

14.05.2021

Język

polski

Liczba stron lub objętość dzieła

13

Typ dzieła

recenzja