Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Raport

Tytuł dzieła

Recenzja rozprawy doktorskiej mgr inż. Tomasza Staśkiewicza pt.: „Kształtowanie profilu koła tramwajowego w aspekcie oddziaływania dynamicznego z szyną”

Autorzy

Identyfikator dzieła

r1958_2021

Data

21.05.2021

Język

polski

Liczba stron lub objętość dzieła

8

Typ dzieła

recenzja