Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Raport

Tytuł dzieła

Recenzja w postępowaniu habilitacyjnym dr inż. Anny Derlatki w postępowaniu habilitacyjnym dorobku i aktywności naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej dr inż. Anny Derlatki w związku z ubieganiem się przez Nią o stopień doktora habilitowanego. Podstawą wniosku habilitacyjnego jest jedno-tematyczny cykl publikacji naukowych pt. „Projektowanie i analiza kompozytów na bazie struktur metalowych”.

Autorzy

Identyfikator dzieła

r1985_2021

Data

18.06.2021

Język

polski

Liczba stron lub objętość dzieła

13

Typ dzieła

recenzja