Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Raport

Tytuł dzieła

Opracowanie metody wizualizacji skupień produktów spożywczych na podstawie ich opisu

Autorzy

[ 1 ] Instytut Informatyki, Wydział Informatyki i Telekomunikacji, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Identyfikator dzieła

r1996_2021

Data

29.06.2021

Język

polski

Liczba stron lub objętość dzieła

6

Typ dzieła

raport z badań