Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Raport

Tytuł dzieła

Recenzja osiągnięcia naukowego dra inż. A. Oleksiaka oraz ocena jego aktywności naukowej w związku z wystąpieniem o nadanie mu stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie Informatyka

Autorzy

[ 1 ] Politechnika Gdańska. Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki

Identyfikator dzieła

r19_2019

Data

19.07.2019

Język

polski

Liczba stron lub objętość dzieła

6

Typ dzieła

recenzja