Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Raport

Tytuł dzieła

Recenzja rozprawy doktorskiej mgr inż. Damiana Kaczmarka pt.: „Synteza i właściwości amoniowych cieczy jonowych wykazujących aktywność biologiczną wobec roślin”

Autorzy

Identyfikator dzieła

r2074_2021

Data

19.07.2021

Język

polski

Liczba stron lub objętość dzieła

6

Typ dzieła

recenzja