Processing may take a few seconds...

Report

Works title

Recenzja rozprawy doktorskiej mgr inż. Damiana Kaczmarka pt.: „Synteza i właściwości amoniowych cieczy jonowych wykazujących aktywność biologiczną wobec roślin”

Authors

Work ID

r2074_2021

Date

19.07.2021

Language

polish

Number of pages or volume of work

6

Type of work

review

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.