Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Raport

Tytuł dzieła

Recenzja rozprawy doktorskiej mgr inż. Tomasza Staśkiewicza nt: Kształtowanie profilu koła tramwajowego w aspekcie oddziaływania dynamicznego z szyną

Autorzy

Identyfikator dzieła

r2118_2021

Data

17.08.2021

Język

polski

Liczba stron lub objętość dzieła

6

Typ dzieła

recenzja