Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Raport

Tytuł dzieła

Recenzja osiągnięć naukowo-badawczych oraz dorobku dydaktycznego i współpracy międzynarodowej habilitantki dr inż. Izabeli Kruszelnickiej

Autorzy

Identyfikator dzieła

r212_2019

Data

20.09.2019

Język

polski

Liczba stron lub objętość dzieła

10

Typ dzieła

recenzja