Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Raport

Tytuł dzieła

Recenzja osiągnięć naukowych w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr inż. Danucie Matykiewicz w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria mechaniczna

Autorzy

Identyfikator dzieła

r2139_2021

Data

23.08.2021

Język

polski

Liczba stron lub objętość dzieła

9

Typ dzieła

recenzja