Processing may take a few seconds...

Report

Works title

Recenzja osiągnięć naukowych w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr inż. Danucie Matykiewicz w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria mechaniczna

Authors

Work ID

r2139_2021

Date

23.08.2021

Language

polish

Number of pages or volume of work

9

Type of work

review

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.