Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Raport

Tytuł dzieła

Recenzja osiągnięcia naukowego oraz istotnej aktywności naukowej dr inż. Krzysztofa Mrozka w postępowaniu o nadanie stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria mechaniczna

Autorzy

Identyfikator dzieła

r2141_2021

Data

20.08.2021

Język

polski

Liczba stron lub objętość dzieła

10

Typ dzieła

recenzja