Processing may take a few seconds...

Report

Works title

Recenzja osiągnięcia naukowego i pozostałego dorobku w postępowaniu habilitacyjnym dr Danuty Matykiewicz w dyscyplinie Inżynieria Mechaniczna

Authors

Work ID

r2178_2021

Date

06.09.2021

Language

polish

Number of pages or volume of work

7

Type of work

review