Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Raport

Tytuł dzieła

Porównanie efektywności energetycznej mgły i chmury obliczeniowej – przegląd

Autorzy

[ 1 ] Katedra Radiokomunikacji, Wydział Elektroniki i Telekomunikacji, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Wariant tytułu

EN Energy effectiveness comparison of fog and cloud computing – a survey

Identyfikator dzieła

r217_2019

Data

27.09.2019

Język

polski

Liczba stron lub objętość dzieła

4

Typ dzieła

raport z badań