Processing may take a few seconds...

Report

Works title

Recenzja dorobku naukowego dr inż. Krzysztofa Mrozka a w szczególności powiązanego tematycznie cyklu publikacji opatrzonego wspólnym tytułem: „Formy wtryskowe nagrzewane indukcyjnie w sposób selektywny” oraz istotnej aktywności naukowej w związku z postępowaniem o nadanie stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria mechaniczna

Authors

Work ID

r2188_2021

Date

08.09.2021

Language

polish

Number of pages or volume of work

8

Type of work

review