Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Raport

Tytuł dzieła

Recenzja szczegółowa 4 artykułów: „Gromadzenie środków w pracowniczym planie kapitałowym”, „Czy opłaty w pracowniczych planach kapitałowych są naprawdę niskie?”, „Mutual funds as instrument for pension security – the case of Poland”, „Wpływ ergonomii na funkcjonowanie osób starszych w środowisku pracy” przewidzianych do druku w Zeszytach Naukowych Politechniki Poznańskiej seria Organizacja i zarządzanie

Autorzy

Identyfikator dzieła

r219_2019

Słowa kluczowe
PL
  • seria Organizacja i Zarządzanie
  • recenzja
Data

23.09.2019

Język

polski

Liczba stron lub objętość dzieła

12

Typ dzieła

recenzja