Processing may take a few seconds...

Report

Works title

Recenzja dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego dr inż. Danuty Matykiewicz z Politechniki Poznańskiej w związku z postępowaniem o nadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego

Authors

Work ID

r2206_2021

Date

06.09.2021

Language

polish

Number of pages or volume of work

8

Type of work

review