Processing may take a few seconds...

Report

Works title

Opracowanie różnych aproksymacji lewej i prawej pochodnej cząstkowej, frakcjalnej typu Riesza-Caputo dla funkcji dwóch i trzech zmiennych z rzędem zależnym od zmiennej przestrzennej

Authors

Work ID

r2209_2021

Date

27.09.2021

Language

polish

Number of pages or volume of work

17

Type of work

research report