Processing may take a few seconds...

Report

Works title

Identyfikacja modelu plastyczności niecałkowitego rzędu z warunkiem plastyczności typu Hill’a dla 3 wybranych materiałów metalicznych

Authors

Work ID

r2210_2021

Date

30.09.2021

Language

polish

Number of pages or volume of work

7

Type of work

research report