Processing may take a few seconds...

Report

Works title

Recenzja osiągnieć naukowych oraz istotnej aktywności w postępowaniu habilitacyjnym dr inż. Danuty Matykiewicz z Wydziału Inżynierii Mechanicznej Politechniki Poznańskiej

Authors

Work ID

r2211_2021

Date

06.09.2021

Language

polish

Number of pages or volume of work

9

Type of work

review