Processing may take a few seconds...

Report

Works title

Ocena rozprawy doktorskiej mgr inż. Magdaleny Budych-Górznej pt.: Intensyfikacja produkcji biogazu jako możliwość poprawy bilansu energetycznego komunalnej oczyszczalni ścieków.

Authors

Work ID

r2224_2021

Keywords
PL
  • Bilans energetyczny oczyszczalni ścieków
  • metody biologicznego I chemicznego oczyszczania
  • biogeny
  • redukcja substacji organicznej
  • osady ściekowe
  • biogaz
Date

14.10.2021

Language

polish

Number of pages or volume of work

8

Type of work

review