Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Raport

Tytuł dzieła

Recenzja dorobku naukowego oraz działalności naukowej , organizacyjnej i dydaktycznej p. dra inż. A. Jaszkiewicza

Autorzy

Identyfikator dzieła

r222_2019

Data

24.09.2019

Język

polski

Liczba stron lub objętość dzieła

7

Typ dzieła

recenzja