Processing may take a few seconds...

Report

Works title

Recenzja rozprawy doktorskiej mgr. inż. Mirosława Ochodka pt. Metody wspierające proces szacowania pracochłonności w projektach informatycznych

Authors

Work ID

r2241_2021

Date

27.10.2021

Language

polish

Number of pages or volume of work

8

Type of work

review