Processing may take a few seconds...

Report

Works title

Korekta językowa monografii autorstwa Marty Pieczary pt.: „Charakterystyka wybranych elementów oceny przestrzeni publicznych"

Authors

Work ID

r2247_2021

Date

29.10.2021

Language

polish

Number of pages or volume of work

760

Type of work

editorial work