Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Raport

Tytuł dzieła

Recenzja dorobku naukowego dra hab. inż. A. Jaszkiewicza, prof. na Wydziale Informatyki PP w postępowaniu kwalifikacyjnym o tytuł naukowy profesora nauk technicznych

Autorzy

Identyfikator dzieła

r224_2019

Data

24.09.2019

Język

polski

Liczba stron lub objętość dzieła

8

Typ dzieła

recenzja