Processing may take a few seconds...

Report

Works title

Recenzja dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego dr inż. Mirosławowa Ochodka w związku z postępowaniem habilitacyjnym

Authors

Work ID

r2278_2021

Date

20.10.2021

Language

polish

Number of pages or volume of work

8

Type of work

review