Processing may take a few seconds...

Report

Works title

Recenzja rozprawy doktorskiej mgr Natalii Łasińskiej pt: Metodyka realizacji projektów transportowych w kolejowych inwestycjach suprastrukturalnych współfinansowanych ze środków publicznych

Authors

Work ID

r2285_2021

Date

16.11.2021

Language

polish

Number of pages or volume of work

6

Type of work

review