Processing may take a few seconds...

Report

Works title

Recenzja wydawnicza podręcznika I. Wyczałka i A. Plichty pt. Pomiary wysokościowe i sytuacyjno-wysokościowe w praktyce inżynierskiej.

Authors

Work ID

r2288_2021

Date

17.11.2021

Language

polish

Number of pages or volume of work

5

Type of work

review