Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Raport

Tytuł dzieła

Recenzja dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego dra inż. W. Kowalczyka w związku z postępowaniem o nadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk technicznych, w dyscyplinie Automatyka i Robotyka

Autorzy

Identyfikator dzieła

r229_2019

Data

24.09.2019

Język

polski

Liczba stron lub objętość dzieła

8

Typ dzieła

recenzja