Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Raport

Tytuł dzieła

Recenzja szczegółowa 6 artykułów: „Mobile APP usage and its implications on consumer behawior toward consumer goods”; „Skuteczność zarządzania operacyjnego na podstawie bazy informacyjnej eksploatacyjnej”; „Wyzwania charakterystyki młodych na rynku pracy: potencjał interpretacyjny neuronauk”; „Public marketing – the adaptation of traditional marketing concepts and tools for use by public sector organisations”; „Rozwój jednostki we wspólnocie społecznej – wyznacznik systemu społeczno-ekonomicznego”; „Website development proces improvement in SME using TPS with implementation of Lean and Agile methodologies – An empirical study” przewidzianych do druku w Zeszytach Naukowych Politechniki Poznańskiej seria Organizacja i zarządzanie

Autorzy

Identyfikator dzieła

r230_2019

Słowa kluczowe
PL
  • seria Organizacja i Zarządzanie
  • recenzja
Data

23.09.2019

Język

polski

Liczba stron lub objętość dzieła

18

Typ dzieła

recenzja