Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Raport

Tytuł dzieła

Ocena dorobku naukowego, dydaktycznego i w zakresie kształcenia kadry dr. hab. inż. Przemysława Litewki, w związku ze wszczęciem przez Radę Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Poznańskiej postępowania o nadanie tytułu naukowego profesora w dziedzinie nauk technicznych.

Autorzy

Identyfikator dzieła

r240_2019

Data

26.09.2019

Język

polski

Liczba stron lub objętość dzieła

9

Typ dzieła

recenzja