Processing may take a few seconds...

Report

Works title

Opracowanie procedury wytwarzania nanowarstw kwasów fosfonowych poprzez odpowiedni dobór stężenia modyfikatora i rozpuszczalnika oraz określenie efektywności przeprowadzonych modyfikacji poprzez zastosowanie pomiarów zwilżalności powierzchni

Authors

Work ID

r2469_2021

Keywords
PL
  • nanowarstwy kwasów fosforanowych
  • zwilżalność powierzchni
Date

30.12.2021

Language

polish

Number of pages or volume of work

1

Type of work

research report

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.