Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Raport

Tytuł dzieła

Opinia o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym dra hab. inż. J. Nawrockiego w związku z wnioskiem o nadanie tytułu naukowego profesora

Autorzy

Identyfikator dzieła

r246_2019

Data

26.09.2019

Język

polski

Liczba stron lub objętość dzieła

5

Typ dzieła

recenzja