Processing may take a few seconds...

Report

Works title

Recenzja osiągnięcia naukowego pt.: „Technologia iskrowo-plazmowego wytwarzania kompozytów z węglików spiekanych typu WC-Co oraz badania ich właściwości technologicznych i eksploatacyjnych” oraz istotnej działalności naukowej dr inż. Piotra Siwaka w postępowaniu habilitacyjnym

Authors

Work ID

r2492_2022

Date

28.12.2021

Language

polish

Number of pages or volume of work

7

Type of work

review

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.