Processing may take a few seconds...

Report

Works title

Recenzja rozprawy doktorskiej mgr inż. arch. Agnieszki Kasińskiej-Andruszkiewicz pt.: „Wpływ wielkopowierzchniowych obiektów handlowych na strukturę przestrzennofunkcjonalną miasta”

Authors

Work ID

r2493_2022

Keywords
PL
  • recenzja
  • rozprawa doktorska
  • przestrzeń
  • architektura obiektów handlowych
  • przestrzeń miasta
Date

28.12.2021

Language

polish

Number of pages or volume of work

11

Type of work

review

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.